Products

Ceramic pebbles

 • >
 • Products
 • >
 • Ceramic pebbles

Ceramic(Lithium Titanate) Pebbles

Các phương pháp sản xuất bóng gốm truyền thống bị giới hạn ở kích thước và các chất bẩn, khiến việc áp dụng các máy khuếch đại cho lò phản ứng hạt nhân sử dụng oxit lithium titanium trở nên khó khăn. Ôxit Tithium Lithium (Li2TiO3) được sử dụng như một máy khuếch đại tritium cho các lò phản ứng hợp hạch. Chúng tôi đã phát triển một hệ thống sản xuất hàng loạt có thể sản xuất hàng loạt hơn 50 kg mỗi năm.

 • Specification

 • , Diameter : 1.0‐0.05 mm
 • , Roundness : < 0.05 mm
 • , Purity : < 10 ppm
 • Applications

 • Breeding Blanket
 • For Fusion Reactor
 • Features

 • Pebbles
 • , Tính dẫn nhiệt cao, ổn định
 • , Tính ổn định hoá học
 • , Sự kháng cự cao về mặt cơ học
 • Manufacturing System
 • , Công nghệ giặt và phân phối bằng sáng chế
 • , Năng lực: 50 kg mỗi năm
 • , Hoạt động hoàn toàn tự động
IVT