Lãnh đạo chất bán dẫn hệ thống thông minh IVT CO., LTD.


Hệ thống dựa trên công nghệ hút bụi bán dẫn và
Phát triển công nghệ tiên tiến TDS để chẩn đoán các hạt phân tử trong khu vực phân tử.

Not all reference 6263 Rolex watches were fitted with dials that had the red "Daytona" name on them. Depending on the year of production and style of the dial that was fitted to the watch, some reference 6263 replica luxury watches do not have the "Daytona" name on the surface of the dial at all.
IVT