Lãnh đạo chất bán dẫn hệ thống thông minh IVT CO., LTD.


Hệ thống dựa trên công nghệ hút bụi bán dẫn và
Phát triển công nghệ tiên tiến TDS để chẩn đoán các hạt phân tử trong khu vực phân tử.

IVT