Company

HISTORY

 • >
 • Company
 • >
 • History
 • 2019 - 2018
 • 2017 - 2016
 • 2015 - 2011
 • 2010 - 2008
 • 2019 03    Tham gia vào hoạt động sạch sẽ của Tổng công ty An toàn và Y tế Công nghiệp
 • 2019 01    Lựa chọn công ty gia đình IBK Blue-chip
 • 2018 11    Chứng nhận KOSHA 18001 của Cơ quan An toàn và Sức khoẻ Ngành Hàn Quốc
 • 2018 10    Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn K-OHSMS / OHSAS 18001 chứng nhận
 • 2018 02    Công ty đổi mới công nghệ hàng đầu của Viện Tiêu chuẩn và Khoa học Hàn Quốc ? Số 1
 • 2018 01    Thách thức phát triển kỹ thuật của cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ (TDS theo lộ trình công nghệ)
 • 2016 11    Doanh thu vượt quá tổng cộng 10 tỷ đô la (tổng cộng 6 triệu đô la xuất khẩu)
 • 2016 09    Lựa chọn một dự án nhằm tăng cường khả năng xuất khẩu của các công ty có tốc độ tăng trưởng cao (dạng gazel).
 • 2016 01    Vào chi nhánh xuất khẩu (Trung tâm thương mại Đài Bắc)
 • 2017 12    Viện tiêu chuẩn và khoa học Hàn Quốc lựa chọn công ty hàng đầu (số 1)
 • 2017 12    Giải thưởng Công nghiệp Mạo hiểm Công nghệ cao Daegu-Bắc Gyeongsang lần thứ 17 (Tuyên bố của Bộ trưởng Trung-Tây)
 • 2017 10    Dự án nâng cao năng lực xuất khẩu doanh nghiệp (kiểu Gazel) được lựa chọn trong 2 năm liên tiếp
 • 2017 09    Tuyên bố của Tổng thống về cuộc thi đổi mới công nghệ doanh nghiệp vừa và nhỏ lần thứ 18
 • 2017 07    Lựa chọn trường hợp xuất sắc trong các dự án phát triển công nghệ DNVVN trong 3 năm liên tiếp
 • 2017 04    Đăng ký bằng sáng chế cho thiết bị sản xuất Pebble lithium Ceramic cho lò phản ứng nhiệt hạch (No.10-1727536).
 • 2017 01    Viện tiêu chuẩn và khoa học Hàn Quốc lựa chọn doanh nghiệp toàn cầu tiềm ẩn
 • 2014 06    Chọn một công ty vừa và nhỏ để xuất khẩu
 • 2014 03    trích dẫn mẫu thuế của người nộp thuế
 • 2014 01    Được chọn làm công ty gia đình của Viện hội tụ hạt nhân quốc gia
 • 2013 11    Lựa chọn dự án phát triển công nghệ trong điều kiện mua (hệ thống sản xuất nguyên liệu gia tăng cho lò phản ứng nhiệt hạch)
 • 2013 03    Lựa chọn công ty gia đình của Viện Tiêu chuẩn và Khoa học Hàn Quốc
 • 2012 06    Lựa chọn các dự án phát triển công nghệ hội tụ (L-TDS)
 • 2011 11    Lựa chọn dự án phát triển công nghệ thiết bị nghiên cứu (máy hút bụi DYERFRAM)
 • 2011 10    Được chứng nhận là doanh nghiệp vừa và nhỏ sáng tạo (INNO-BIZ)
 • 2010 12    Chứng nhận của Viện Nghiên cứu Trợ cấp Công ty
 • 2010 11    Phát triển thiết bị đo đạc hạn chế sử dụng wafer (Samsung Electronics Delivery)
 • 2009 12    Được bổ nhiệm vào ban chỉ đạo Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tỉnh Daegu và Bắc Gyeongsang (CEO, Kiểm toán và Thanh tra)
 • 2009 06    Được chứng nhận là một công ty chuyên về vật liệu linh kiện
 • 2008 12    Chứng nhận kinh doanh mạo hiểm
 • 2008 11    Thành lập bộ phận nghiên cứu và truyền thông (Viện Tiêu chuẩn và Khoa học Hàn Quốc)
 • 2008 08    IVT CO., LTD. Thành lập
IVT